Blog Polskiej Grupy Badawczej

Podnoszenie jakości w firmach

2010-11-19 | Paulina

frazy kluczowe: iso, szkolenia, certyfikaty, jakość

Droga do zdobycia certyfikatu ISO wiedzie poprzez dwa etapy. Pierwszym z nich jest wdrażanie ISO 9001 lub normy środowiskowej ISO 14001. Jest to etap, w którym uczestniczyć mogą firmy wdrożeniowe wyspecjalizowane do wprowadzania wdrożeniowej procedury. Kolejnym etapem jest certyfikacja ISO. To niezwykle ważna procedura, która potwierdza poprawność procedur wdrożeniowych w przedsiębiorstwie. Certyfikacja ISO jest realizowana w Polsce przez kilka firm, w tym m.in. przez firmę DEKRA z Wrocławia. DEKRA to specjalistyczna jednostka certyfikacyjna nadająca certyfikat ISO.

Korzyści pochodzące z wdrożenia w organizacji normy ISO 9001 lub ISO 14001:
- spadek ilości reklamacji na produkowane produkty lub świadczone usługi,
- poważniejsze postrzeganie przez klientów oraz wzrost renomy organizacji na rynku,
- opcja wystartowania w przetargach i zamówieniach publicznych, gdzie wymagane jest posiadanie certyfikatu ISO 14001 lub ISO 9001,
- wzrost poziomu jakości pracy pracowników ,
- budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej,
- uporządkowanie a także systematyzacja wewnętrznej dokumentacji firmowej,
- wzrost poziomu satysfakcji oraz zadowolenia klientów z usług świadczonych przez organizację,
- większe profity uzyskiwane poprzez poprawę jakości zarządzania organizacją.


Firma DEKRA to wiele zrealizowanych szkoleń z zakresu norm ISO a także certyfikacji ale także lata doświadczeń w certyfikacji norm ISO w Polsce i Europie. Akademia Dekra Certification to szkolenia ISO świetnej jakości dla menedżerów jakości w firmach, przedsiębiorstwach państwowych a także jednostkach samorządowych. Niezbędne programy, materiały a także szczegóły dotyczące ISO 9001 treść należy odszukać na stronie internetowej firmy. A pośród nich materiały oraz plan na tak popularne szkolenie ISO jak: Auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2008, Pełnomocnik ISO ds. SZJ ISO 9001:2008, Auditor wewnętrzny SZŚ w oparciu o normę ISO 14001, Pełnomocnik ISO SZŚ w oparciu o normę ISO 14001:2004, Auditor wewnętrzny ZSZ ISO 9001 i ISO 14001 oraz wiele innych.

Normy ISO mogą być użytkowane przez wszystkie organizacje bez względu na profil działalności, miejsce, w którym operują a także gabaryty. Certyfikat ISO może zdobyć na równi duże przedsiębiorstwo zatrudniające setki pracowników oraz przysposabiające milionowe obroty lecz również firma będąca jednoosobową działalnością gospodarczą.

Pierwsze początki normy ISO sięgają lat sześćdziesiątych minionego wieku, kiedy to wymyślono i został przygotowany pierwszy globalny system zarządzania jakością BS 5750. W roku systemy zarządzania jakością BS 5750 przetransformowane zostały w standard ISO 9000, co stanowiło początek wyodrębniania się następnych serii certyfikatów w globalnych standardach zarządzania jakością. Normę ISO 9000 w roku 2000 udoskonalono a także poprawiono i w taki sposób stworzony został certyfikat ISO 9001:2000.

PN-EN ISO 9001:2008 to międzynarodowa norma, która definiuje, które wytyczne i wymagania powinien spełniać system zarządzania jakością w korporacji lub przedsiębiorstwie. Zarządzanie jakością to w każdej firmie bardzo istotny system bez względu na profil działalności, a więc niezależnie od tego czy jest to organizacja produkcyjna, usługowa lub handlowa. Im wyższa jakość tym mniejszy koszt działalności organizacji. Proces zarządzania jakością powinniśmy podzielić na wybrane cztery etapy:
- kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
- kontrola jakości
- zapewnienie a także zabezpieczenie jakości
- sterowanie jakością