Blog Polskiej Grupy Badawczej

certyfikaty

Podnoszenie jakości w firmach

2010-11-19 | Paulina

frazy kluczowe: certyfikaty, iso, jakość, szkolenia

(...) Droga do zdobycia certyfikatu ISO wiedzie poprzez dwa etapy. Pierwszym z nich jest wdrażanie ISO 9001 lub normy środowiskowej ISO 14001. Jest to etap, w którym uczestniczyć mogą firmy wdrożeniowe wyspecjalizowane do wprowadzania wdrożeniowej procedury. Kolejnym etapem jest certyfikacja ISO. To niezwykle ważna procedura, która potwierdza poprawność procedur wdrożeniowych w przedsiębiorstwie. Certyfikacja ISO jest realizowana w Polsce przez kilka firm, w tym m.in. przez firmę DEKRA z Wrocławia. DEKRA to specjalistyczna jednostka certyfikacyjna nadająca certyfikat ISO.Korzyści pochodzące z wdrożenia w organizacji normy ISO 9001 lub ISO 14001:- spadek ilości reklamacji na produkowane produkty lub świadczone usługi,- poważniejsze postrzeganie przez klientów oraz wzrost renomy organizacji na rynku,- opcja wystartowania w przetargach i zamówieniach publicznych, gdzie wymagane (...)