Blog Polskiej Grupy Badawczej

listopad 2010

Podnoszenie jakości w firmach

2010-11-19 | Paulina

frazy kluczowe: iso, szkolenia, certyfikaty, jakość

Droga do zdobycia certyfikatu ISO wiedzie poprzez dwa etapy. Pierwszym z nich jest wdrażanie ISO 9001 lub normy środowiskowej ISO 14001. Jest to etap, w którym uczestniczyć mogą firmy wdrożeniowe wyspecjalizowane do wprowadzania wdrożeniowej procedury. Kolejnym etapem jest certyfikacja ISO. To niezwykle ważna procedura, która potwierdza poprawność procedur wdrożeniowych w przedsiębiorstwie. Certyfikacja ISO jest realizowana w Polsce przez kilka firm, w tym m.in. przez firmę DEKRA z Wrocławia. DEKRA to specjalistyczna jednostka certyfikacyjna nadająca certyfikat ISO.Korzyści...